معنی و ترجمه کلمه hot working brass به فارسی hot working brass یعنی چه

hot working brass


علوم مهندسى : برنج قابل اهنگرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها