معنی و ترجمه کلمه hot working die به فارسی hot working die یعنی چه

hot working die


علوم مهندسى : ابزار عمليات حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها