معنی و ترجمه کلمه hot-air balloon به فارسی hot-air balloon یعنی چه

hot-air balloon


ورزش : بالن ورزشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها