معنی و ترجمه کلمه hot-brittleness به فارسی hot-brittleness یعنی چه

hot-brittleness


علوم مهندسى : قابليت شکنندگى گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها