معنی و ترجمه کلمه hot-bulb engine به فارسی hot-bulb engine یعنی چه

hot-bulb engine


علوم مهندسى : موتور سرسرخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها