معنی و ترجمه کلمه hot-bulb ignition به فارسی hot-bulb ignition یعنی چه

hot-bulb ignition


علوم مهندسى : احتراق سرسرخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها