معنی و ترجمه کلمه hot-cathode tube به فارسی hot-cathode tube یعنی چه

hot-cathode tube


الکترونيک : لامپ با کاتد داغ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها