معنی و ترجمه کلمه hot-draw به فارسی hot-draw یعنی چه

hot-draw


علوم مهندسى : کشيدن گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها