معنی و ترجمه کلمه hot-galvanize به فارسی hot-galvanize یعنی چه

hot-galvanize


علوم مهندسى : گالوانيزه کردن گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها