معنی و ترجمه کلمه hot-gas welding به فارسی hot-gas welding یعنی چه

hot-gas welding


علوم مهندسى : گالوانيزه کردن گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها