معنی و ترجمه کلمه hot-metal ladle به فارسی hot-metal ladle یعنی چه

hot-metal ladle


پاتيل اهن خام
علوم مهندسى : پاتيل فلز مذاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها