معنی و ترجمه کلمه hot-mold centrifugal casting process به فارسی hot-mold centrifugal casting process یعنی چه

hot-mold centrifugal casting process


علوم مهندسى : فرايند ريخته گى گريز از مرکز گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها