معنی و ترجمه کلمه hot-pressed part به فارسی hot-pressed part یعنی چه

hot-pressed part


علوم مهندسى : بخش پرس شده داغ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها