معنی و ترجمه کلمه hot-spin به فارسی hot-spin یعنی چه

hot-spin


علوم مهندسى : فشردن در حالت گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها