معنی و ترجمه کلمه hot-wire meter به فارسی hot-wire meter یعنی چه

hot-wire meter


الکترونيک : امپر سنج حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها