معنی و ترجمه کلمه hotbed به فارسی hotbed یعنی چه

hotbed


سرچشمه ،منبع ،بستر خاکى چمن که در اثر تخمير ويا بوسيله ديگرى گرم شده باشد،محل يا محيطى که دران رويش وپيشرفت سريع باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها