معنی و ترجمه کلمه hotblooded به فارسی hotblooded یعنی چه

hotblooded


خون گرم ،تندخو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها