معنی و ترجمه کلمه hotchpot به فارسی hotchpot یعنی چه

hotchpot


(حق ).سرجمع کردن دارايى ،رويهم ريختن اموال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها