معنی و ترجمه کلمه hotfoot به فارسی hotfoot یعنی چه

hotfoot


باشتاب ،(د.گ ).گريزان ،تسريع کردن ،عجله کردن ،سراسيمه رفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها