معنی و ترجمه کلمه hound's tongue به فارسی hound's tongue یعنی چه

hound's tongue


(گ.ش ).گل گاوزبان ،لسان الکلب ،سگ زبان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها