معنی و ترجمه کلمه hound's tooth check به فارسی hound's tooth check یعنی چه

hound's tooth check


)houndstooth check(طرح خانه خانه مورب پارچه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها