معنی و ترجمه کلمه hound dog به فارسی hound dog یعنی چه

hound dog


علوم نظامى : موشک هوا به زمين مخصوص هواپيماهاى ب 52 - با کلاهک اتمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها