معنی و ترجمه کلمه hound به فارسی hound یعنی چه

hound


تازى( شکار)،سگ شکارى ،سگ تازى ،ادم منفور،باتازى شکار کردن ،تعقيب کردن ،پاپى شدن
ورزش : تازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها