معنی و ترجمه کلمه hour angle (ha) به فارسی hour angle (ha) یعنی چه

hour angle (ha)


علوم دريايى : زاويه ساعتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها