معنی و ترجمه کلمه hour angle به فارسی hour angle یعنی چه

hour angle


زاويه ساعتى ،زاويه نصف النهارجغرافيايى
علوم نظامى : زاويه ساعتى خورشيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها