معنی و ترجمه کلمه hour-glass به فارسی hour-glass یعنی چه

hour-glass


ساعت ريگى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها