معنی و ترجمه کلمه hour به فارسی hour یعنی چه

hour


ساعت ،¹ 6دقيقه ،وقت ،مدت کم
نجوم : ساعت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها