معنی و ترجمه کلمه house of assembly به فارسی house of assembly یعنی چه

house of assembly


مجلس درجه دوم قانون گذارى ،مجلس ايالتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها