معنی و ترجمه کلمه house of commons به فارسی house of commons یعنی چه

house of commons


مجلس مبعوثان ،مجلس عوام انگليس
قانون ـ فقه : مجلس عوام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها