معنی و ترجمه کلمه house of lords به فارسی house of lords یعنی چه

house of lords


مجلس اعيان ،مجلس لردهاى انگليس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها