معنی و ترجمه کلمه house physician به فارسی house physician یعنی چه

house physician


(در بيمارستان )پزشک مقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها