معنی و ترجمه کلمه house service meter به فارسی house service meter یعنی چه

house service meter


کنتورخانه
علوم مهندسى : کنتور برق منزل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها