معنی و ترجمه کلمه house wiring switch به فارسی house wiring switch یعنی چه

house wiring switch


علوم مهندسى : کليد برق منزل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها