معنی و ترجمه کلمه house-surgeon به فارسی house-surgeon یعنی چه

house-surgeon


جراح مقيم بيمارستان ،انترن( فرانسه)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها