معنی و ترجمه کلمه house-top به فارسی house-top یعنی چه

house-top


بام خانه ،پشت بام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها