معنی و ترجمه کلمه housearrest به فارسی housearrest یعنی چه

housearrest


درخانه تحت نظر بودن( بجاى حبس)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها