معنی و ترجمه کلمه household system به فارسی household system یعنی چه

household system


نظام خانوادگى
بازرگانى : نظام توليد خانوادگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها