معنی و ترجمه کلمه how deep is that well? به فارسی how deep is that well? یعنی چه

how deep is that well?


گودى ان چقدر است ؟

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها