معنی و ترجمه کلمه how fine the weather is به فارسی how fine the weather is یعنی چه

how fine the weather is


چقدرهوالطيف است چه هواى لطيفى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها