معنی و ترجمه کلمه how long since is it? به فارسی how long since is it? یعنی چه

how long since is it?


چند وقت پيش بوده است ؟چند وقت است ؟

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها