معنی و ترجمه کلمه how old are you به فارسی how old are you یعنی چه

how old are you


چندسال داريد چندساله هستيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها