معنی و ترجمه کلمه hub به فارسی hub یعنی چه

hub


برجستگى ،ناف ،کاسه چرخ ،رينگ چرخ ،توپى چرخ ،قطب ،مرکز فعاليت
علوم مهندسى : چرخ فرز
علوم هوايى : توپى
علوم نظامى : طوقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها