معنی و ترجمه کلمه hull به فارسی hull یعنی چه

hull


بدنه( ى کشتى)،جدار،بدنه تانک ،اسکلت کشتى دهليز،قشر،پوست ميوه يا بقولات ،کلبه ،خانه رعيتى ،تنه کشتى ،لاشه کشتى ،پوست کندن ،ولگردى کردن
عمران : بدنه کشتى
بازرگانى : بدنه کشتى
ورزش : بدنه قايق
علوم هوايى : بدنه يک هواپيماى دريايى
علوم نظامى : بدنه کشتى يا دهليزهاى ان
علوم دريايى : بدنه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها