معنی و ترجمه کلمه human به فارسی human یعنی چه

human


وابسته بانسان ،داراى خوى انسانى
روانشناسى : انسانى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها