معنی و ترجمه کلمه humane به فارسی humane یعنی چه

humane


مهراميز،بامروت ،رحيم ،مهربان ،باشفقت ،تهذيبى
روانشناسى : انسانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها