معنی و ترجمه کلمه humanism به فارسی humanism یعنی چه

humanism


انسانگرائى ،اومانيسم ،دلبستگى به مسائل مربوط بنوع بشر،نوع دوستى ،ادبيات وفرهنگ ،علوم انسانى ،انسانگرايى
قانون ـ فقه : مسلک نوع پرستى و انسان دوستى ادبيات و فرهنگ
روانشناسى : بشردوستى
بازرگانى : مکتب اصالت انسان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها