معنی و ترجمه کلمه humid به فارسی humid یعنی چه

humid


نمناک ،تر،نم ،مرطوب ،نمدار،ابدار،بخاردار
علوم مهندسى : مرطوب
معمارى : نمناک

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها