معنی و ترجمه کلمه humidity به فارسی humidity یعنی چه

humidity


غلظت رطوبت ،چگالى رطوبت ،ميزان بخار اب موجود در هوا،ترى ،نم ،مقدار رطوبت هوا
علوم مهندسى : رطوبت
عمران : رطوبت
معمارى : نمناکى
شيمى : رطوبت
زيست شناسى : نمناکى
علوم هوايى : رطوبت
علوم نظامى : ميزان رطوبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها