معنی و ترجمه کلمه hundreds به فارسی hundreds یعنی چه

hundreds


صدها، (در حساب ) صدگان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها