معنی و ترجمه کلمه hurl به فارسی hurl یعنی چه

hurl


لگد،پرتاب کردن ،پرت کردن ،انداختن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها